സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 949

സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6

Savithriyum Ammayaanu Part 6 | Author : Mantharam

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com]


 

അർധരാത്രിയിൽ മഴ തോർന്നു…..
എങ്ങും ശാന്തത…..
തണുത്ത കാറ്റ് എങ്ങും…. വീശി അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു…..
ആ കാറ്റിനു നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു…..

സരോജമ്മയുടെ മുറിയിൽ തണുപ് അരിച്ചു കയറിയിരുന്നു
തന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന പുതപ്പ് എടുത്തു ശരീരം ആകെ പുതച്ചുമൂടി സാരോജ്ജമ കിടന്നു…..

വിനുവിന്റെ മുറിയിലും തണുപ് കെയറി…..

പക്ഷേ വിനുവിന്‌ പുതക്കാൻ പുതപ്പിന്
പകരം സ്വന്തം അമ്മയുടെ നക്ന മേനി ഉണ്ടായിരുന്നു….
അമ്മേടെ ശരീരം ചുറ്റി വരിഞ്ഞു പുതപ്പിന് പകരം അവൻ ഉപയോഗിച്ചു……..

സാവിത്രിയുടെ മുകളിൽ കിടന്ന് അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ മുഖം കൊണ്ട് ഉരസി….
തന്റെ വലതു കൈയ് അവളുടെ ഇടതു മുലയിൽ ഇട്ട് അമർത്തി……

വിനു തന്റെ മുഖം കഴുത്തിൽ ഉമ്മ വെക്കാൻ തുടങ്ങി…..

കഴുത്തിൽ വിനുവിന്റെ നാക്ക് ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങി. കഴുത്തിൽ നല്ലത് പോലെ ഉറുഞ്ചി എടുത്തു…..

ഉറുഞ്ചി ഉറുഞ്ചി അവൻ താഴെ തലകൊണ്ടുവന്നു…..

അമ്മേടെ വലതു മുല പുറമെ ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞു .
മുലഞെട്ടിനു ബലം വെക്കാൻ തുടങ്ങി…..
വിനു പെട്ടന്ന് അമ്മേടെ മുലഞെട്ട് വായിലാക്കി. നാക്കുകൊണ്ട് ചൂപ്പി.
പതുകെ അതിൽ ഒരു കടി കൊടുത്തു….

പെട്ടന്ന് കൈടിച്ചതിന്റെ വേദന സാവിത്രി ആാാാ എന്ന് വിളിച്ചു പതുക്കെ പൊങ്ങി…

കടിക്കാതെ…..

എന്ന് സാവിത്രി പറഞ്ഞു……

വിനു അത് കേട്ടു എന്നിട്ട് പയ്യെ തല പൊക്കി സാവിത്രിയെ നോക്കി…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *