സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

അവൻ ഒന്ന് ഞെരിപിരി കൊണ്ട് എണീറ്റു….
അവൻ ശരീരം ഒന്ന് നെടുവിപ്പിച്ചു….

സസ് ഹാ സ് ഹാ… എന്നൊരു ശീൽകാരം അവൻ കേട്ടു.
കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ തന്റെ അടിയിൽ ‘അമ്മ കിടക്കുന്നു….
അവനു പെട്ടന്ന് ബോധം വന്നു…..
തന്റെ ലിങ്കം ഇപ്പഴും അമ്മയുടെയും യോനിക്കുള്ളിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്….
താൻ അനങ്ങിയപ്പോൾ യോനിക്കുള്ളിൽ വിനുവിന്റെ ലിങ്കം കുത്തി…..
ആ വേദനയിലാണ് സാവിത്രി വിളിച്ചത്…..

‘അമ്മ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു വിനു അതിശയിച്ചു…..
പെട്ടന്ന് ഇന്നലത്തെ കളികൾ ഓർമയിൽ വന്നു…..
‘അമ്മ ഇതുവരെ പോയില്ലേ എന്ന് അവൻ കരുതി….

സാവിത്രി : എണീക്ക് എനിക്ക് പോണം!!!!

സാവിത്രി പറഞ്ഞു…..

വിനു ഒന്ന് എണീക്കാൻ നോക്കി…..

തന്റെ ലിങ്കം യോനിയിൽ വീണ്ടും കുത്തി….

സാവിത്രി : ഹാ ഹാ

അമ്മയുടെയും ശീൽകാരം വിനുവിന്‌ വീണ്ടും കാമം ഉണർത്തി
അവന്റെ ലിങ്കം യോനിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു ബലം വെച്ചു….

സാവിത്രി അവന്റെ ലിങ്കം വലുതായത് അരിഞ്ഞു….
അവൾ അവനെ പെട്ടന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കി….
പക്ഷെ വിനു അപ്പഴേക്കും വീണ്ടും സാവിത്രിയുടെ മേലെ കിടന്നു…..

തന്റെ അരക്കെട്ട് പൊക്കി അമ്മയുടെയും പൂറിൽ കുണ്ണ തള്ളി കേറ്റി….

ആാാാ ആാാാ ആാാ ആാാാ

വിനു അരക്കെട്ട് ചലിപ്പിച്ചു അമ്മയെ വീണ്ടും ഭോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി…..

സാവിത്രി : മതി മതി…… ഹാ ഹാ ആ ആ
എന്നൊക്കെ പുലമ്പി…..

വിനു പെട്ടന്ന് സാവിത്രിയുടെ ചുണ്ട് തന്റെ വായിനുള്ളിൽ ആക്കി…
ചുണ്ട് നുണഞ്ഞു…
സാവിത്രി തന്റെ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടു തിരിച്ചു….
വിനു തന്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു തല നേരെ പിടിപ്പിച്ചു…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *