സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

എന്നിട്ട് ആർത്തിയോടെ ചുണ്ടുകൾ വലിച്ചു കടിച് ഊമ്പി…..

തന്റെ അരക്കെട്ട് ശക്തമായി പൊങ്ങി താണു….
ഓരോ കേറ്റലിലും ഇറക്കത്തിലും സാവിത്രി കിടന്നു അമറി…..
അവൾക്കു വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവളുടെ വായ മുഴുവൻ മകൻ കയ്ക്കലാക്കി നക്കി കുടിച്ചു…..

ഒരു ശീൽകാരം വിനുവിൽ നിന്നുണ്ടായി
അവനു പാൽ വരാറായി എന്ന് മനസിലായി..

അമ്മേടെ ചുണ്ട് കടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വിനു കുണ്ണ പാൽ മുഴുവൻ അമ്മേടെ യോനിക്കുള്ളിൽ നിറച്ചു…..

പാൽ പോയ സുഖത്തിൽ വിനു അമ്മേടെ ചുണ്ട് കടിച് പൊട്ടിച്ചു…..
ചുണ്ടിൽ നിന്നും ചെയ്ത ചോര പൊടിഞ്ഞു…. അതും അവൻ ഊമ്പിവലിച്ചു കുടിച്ചു…..
കുറച്ച് നേരത്തെ പരാക്രെമത്തിൽ ശേഷം വിനു അവന്റെ കാമം ശമിപ്പിച്ചു….
അമ്മേടെ ചുണ്ട് വായിൽ നിന്നു വീടിവിച്ചു അവൻ ചരിഞ്ഞു കിടന്നു…..

സാവിത്രി ചോര പൊടിയുന്ന ചുണ്ടുകൾ ആയ്യി അ കട്ടിലിൽ കിടന്നു…..

പയ്യെ അവൾ എണീറ്റു…..
അവൾ തന്റെ മാക്സി തപ്പി എടുത്തു അവൾ അവന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി…..

“തന്റെ കാലിൽ ഇടുക്കിൽ നിന്നും മകന്റെ കുണ്ണ പാൽ ഒഴുകികൊണ്ട് ‘അമ്മ മകന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും നടന്നു……”

……………….

രാവിലെ 10 മണി ആയപ്പോൾ വിനു..
ഉറക്കം എണീറ്റു….
ഇന്നലെ രണ്ടു പ്രാവിശ്യം കളിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം അവനിൽ ഉണ്ടായി…..

അവൻ തന്റെ കുണ്ണയിലേക് നോക്കി
പാൽ കറകളാൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു…..

വിനു പുറത്തേക് ഇറങ്ങി…..
ഇന്നലെ അമ്മയെ മതിവരുവോളം കളിച്ച സംതൃപ്തി അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *