സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

‘അമ്മ കണ്ണുകൾടച്ചു കിടക്കുന്നു…..
വിനു പിന്നെ വീണ്ടും മുല കുടിച്ചു….
തന്റെ വലതു കൈയ് കൊണ്ട് അമർത്തികൊണ്ടിരുന്ന സാവിത്രിയുടേ ഇടതുമുലയും വിനു വായിലിട്ടു…
രണ്ടു മുലയും മാറി മാറി വിനു കശക്കി കുടിച്ചു…..

സാവിത്രിയിൽ നിന്നും ചെറിയ മൂളലുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങി……

 

ഒരു 15 മിനുട്ടിൽ കൂടുതൽ അവൻ മുല പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചു…..

പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവൻ ആ മുലകളെ കറക്കി….

ഇത്രെയും ദിവസം ഈ ശരീരം കിട്ടാത്തതിന്റെ കഴപ് അവനിൽ ഉണ്ടാർന്നു…..

ആർത്തവം ആയതു കൊണ്ട് ‘അമ്മ തന്റെ ശരീരം തൊടുവിപിച്ചില്ല….
അതിന്റെ എല്ലാം ക്ഷീണവും അവൻ തന്റെ അമ്മയിൽ തീർക്കുകുയാണ്….

ഇത്രയും നാൾ മകന്റെ പീഡനങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിൽ സന്തോഷവതിയായിരുന്ന സാവിത്രിക് ഇന്നുമുതൽ വീണ്ടും മകനും കാലകത്തി കൊടുക്കേണ്ടിവന്നതിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു…..

വിനു തന്റെ രണ്ടു കയ്യും രണ്ടുമൂലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞു….
അവൻ അവന്റെ തല സാവിത്രിയുടെ പൊക്കിൾ കുഴിയിൽ ഇട്ടു ഉരച്ചു…..

പൊക്കിളിൽ നല്ലതു പോലെ നാക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കി….
ആ കുഴുകിൽ തന്റെ തുപ്പൽ എല്ലാം ആക്കി എന്നിട്ട് അത് ഊറ്റി കുടിച്ചു….

മ്മ്മ് മ്മ്മ്മ് മ്മ് മ്മ് ഹ്ഹ്ഹ്….

സാവിത്രി മൂളി…..

വിനു തന്റെ രണ്ടുകയ്യും എടുത്തു സാവിത്രിയുടെ ഇടുപ്പിൽ പിടിച്ചു……

എന്നിട്ട് മുഖം പൊക്കിളിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ചു നക്കി…..

ഹാ ഹാ…..
സാവിത്രി നടുവ് ഒന്ന് പൊക്കി വളഞ്ഞു നിന്നും…..

പെട്ടന് നടുവ് താഴ്ത്തി…..

വിനു തന്റെ നക്കൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു….
സാവിത്രി തന്റെ ശരീരം ഇട്ട് അനക്കാൻ തുടങ്ങി…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *