സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

സാവിത്രി കുണ്ണ ഊമ്പൽ നിർത്തി അവനെ നോക്കി…..

വിനു : പല്ല് കൊള്ളുന്നു അമ്മേ…..
സാവിത്രിക് കാര്യം മനസിലായി….
കുണ്ണ ഊമ്പൽ ആദ്യമായതു കൊണ്ട് എങ്ങനെ വായിൽ എടുക്കണം എന്ന് അവൾക് അറിയില്ല…..

അവൾ പിന്നെ പല്ല് കൊള്ളാതെ കുണ്ണ വായിൽ വെച്ച് ഉറുഞ്ചി…..

കുണ്ണ ഊമ്പാലിന്റെ സുഖം ആദ്യമായതിനാൽ അവനു കുണ്ണ പാൽ വരാറായിരുന്നു ….

അവൻ തന്റെ രണ്ടു കയ്യും ശക്തിയായി അമ്മയുടെയും തലയിൽ പിടിച്ചു വെച്ചു.
അരക്കെട്ടിൽ അമർത്തി…..

വിനുവിന്‌ കുണ്ണപ്പാൽ വരാറായി…..

അവൻ സാവിത്രിയുടെ തല വിടുവിക്കാതെ.
രണ്ടു കയ്യും ഉപയോഗിച്ചു തല പിടിച്ചു വെച്ചു…

വിനു വിന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നും വെടി പൊട്ടി തുടങ്ങി…..
കുണ്ണ പാൽ പുറത്തു വന്നു…..

പാൽ മുഴുവൻ അവൻ സാവിത്രിയുടെ വായിൽ ഒഴിച്ച്……

സാവിത്രിക് അവളുടെ തല എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല….
വിനു ശക്തിയായി തന്നെ അവളുടെ തല പിടിച്ചിരുന്നു…..
സാവിത്രിക് ശ്വാസം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു

പാൽ മുഴുവൻ അവളുടെ തൊണ്ടകുഴിയിൽ ചെന്നു പതിച്ചു…..
വിനു അവന്റെ അരക്കെട്ട് പയ്യെ സാവിത്രിയുടെ വായിൽ വെച്ച് ചലിപ്പിച്ചു…..
എല്ലാ പാലും അമ്മേടെ വായിൽ ഒഴിച്ചിട്ടു അവൻ അമ്മയുടെയും തല വീടിവിപ്പിച്ചു…..

സാവിത്രി പെട്ടന്ന് തല എടുത്ത് മാറ്റി….
എന്നിട്ട് അവൾ ശ്വാസം എടുത്ത്…..

മകന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ മുഴുവൻ അവളുടെ വായിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങി…..

കുറച്ച് പാൽ നേരത്തെ അവളുടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടി അകത്തു പോയിരുന്നു…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *