സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

സാവിത്രി വിനുവിനെ നോക്കി കൊണ്ട് സീൽകാരം ഉണ്ടാക്കി…..

‘അമ്മ തന്നെ നോക്കുന്നത് വിനുവിന്‌ കുറച്ചൂടെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു….
അവൻ….. വിരൽ അകത്തു കേറ്റി അകത്തീന്ന് പുറത്തൊണ്ട തോണ്ടി കൊടുത്തു…..

സാവിത്രി തന്റെ അരക്കെട്ട് പൊക്കി…..

ഹാഹാ ആാാാ ആാാ ആ ആ……

മൂളി…..

വിനു തന്റെ വിരൽ കന്തിൽ ഉരച്ചു…..

സാവിത്രിക് സുഖം അരിച്ചു കെയാരുന്നുണ്ട്…
പക്ഷെ അത് അവൾ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല…..
അവളുടെ സുഖത്തിന്റെ ഭലം അവളുടെ പൂറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു….
പൂറിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊഴുപ്പു വെള്ളം ഒഴുകി തുടങ്ങി…..
വിനു തന്റെ വിരൽ പ്രേയോഗം നിർത്തി….
വിരൽ പൂറ്റില് നിന്നും ഊരി എടുത്തു….

സാവിത്രി തന്റെ അരക്കെട്ട് താഴ്ത്തി…

വിനുവിന്റെ വിരൽ മൊത്തം വഴുക്കളുള്ള വെള്ളം…..
‘അമ്മ നന്നായിട്ട് ഒലിപ്പിച്ചു…..

സാവിത്രി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കിതച്ചു….

വിനു പൂറിൽ നിന്നും എടുത്ത വിരൽ ‘അമ്മ കാങ്കേ അത് വായിലിട്ടു ഉറുഞ്ചി…..

ഉപ്പുരസം നിറഞ്ഞ ഒരു തരം കൊഴുപ്പ് പിടിച്ച സാദനം…..

സാവിത്രി മകൻ തന്റെ യോനിയിൽ നിന്നും എടുത്ത മാധജലം അവൻ വായിലിട്ടു ഉറുഞ്ചുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു…..

വിനു പിന്നെ വീണ്ടും സാവിത്രിയുടെ മേലേക്ക് കിടന്നു…..

കവിളിലും നെറ്റിയിലും എല്ലാം ഉമ്മ വെച്ചു…..

എന്നിട്ട് വീണ്ടും യോനി മുഖത്തു വന്നും….

കാട്ടിലിനു താഴേയ് ഇറങ്ങി ഇരുന്നു…..

അമ്മയുടെ പൂർ തിന്നാൻ പാകത്തിന് ഇരുന്നു…..

വിനു രണ്ടു കാലും പിടിച്ചു അകത്തി വെച്ചു…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *