സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

ആദ്യമായിട്ടാ ‘അമ്മ വിറക്കുന്നത് കണ്ടു…..
വിനുവിന്‌ അമ്മക്ക് നല്ലത് പോലെ സുഗിച്ചു എന്ന് മനസിലായി…..

വിനു പിന്നെ താമസിച്ചില്ല…..
സാവിത്രിയുടെ മേലെ വീണ്ടും കിടന്നു….
വലതു കൈയ് കഴുത്തിന്റെ പിറകിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കഴുത്തു നക്കാൻ തുടങ്ങി….
ഇടതു കൈ കൊണ്ട് സാവിത്രിയുടെ വലതു കാൽ പൊക്കി…. എന്നിട്ട് പയ്യെ അവൻ അവന്റെ ലിങ്കം യോനിക്ക് മുകളിൽ വെച്ചു….

തന്റെ വലതുകൈ എടുത്തു ഇടതു കാലും പൊക്കിയിട്ട് വിനു തന്റെ ലിങ്കം അമ്മയുടെയും യോനിയിൽ കുത്തി പതുകെ ഇറക്കി…..

രതിമൂർച്ചയുടെ സുഖത്തിൽ സാവിത്രിക് സ്‌ഥലകാല ബോധം പോയി…..

വിനു തന്റെ ലിങ്കം അമ്മയുടെയും യോനിക്കുള്ളിൽ കയറ്റി….

ആആആആആആആആആ ആആആആ………

സാവിത്രി അലറി…….

വിനു അമ്മയുടെയും മുകളിൽ തല ചായിച്ചു വെച്ചു ലിങ്കം അനക്കാൻ തുടങ്ങി…..

പയ്യെ യോനികുളിൽ ലിങ്കം കയറ്റി ഇറക്കി….

ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ.

സാവിത്രി ശീൽകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു…..

ഇത്രയും ദിവസം കയറ്റാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ആവേശം അവനുണ്ടായിരുന്നു…..

അവൻ കുറച്ചു സ്പീഡിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു….
ഒരു കൈ എടുത്തു മുലയിൽ പിടിച്ചു കശക്കിയാണ് വിനു അമ്മയെ ഭോഗിക്കുന്നത്…..

 

വിനു അവന്റെ മുഖം സാവിത്രിയുടെ നേരെ കൊണ്ട് വന്നു
സാവിത്രി കണ്ണടച്ചിരുന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട്…..

ആാാ ആാാാ

വിനു തന്റെ അമ്മയുടെ ശ്വാസം മുഖത്തു വന്നും പതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു…..

അവൻ അമ്മേടെ വായിലേക്ക് നോക്കി…..
അമ്മേടെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു….
ഇതുവരെ അതിനെ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല…..
വിനു പതുകെ അടിയുടെ വേഗത കൂട്ടി…..
സാവിത്രിയുടെ ശീൽകാരങ്ങളം കൂടി…..
വിനു തന്റെ രണ്ടുകയ്യും എടുത്ത് അമ്മേടെ തലക്കു പിറകിൽ പിടിച്ചു…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *