സാവിത്രിയും അമ്മയാണ് 6 [മാന്താരം] 948

മകൻ ആകട്ടെ അമ്മയുടെയും ചുണ്ട് നുകർന്നു തീരാത്തെ അവൻ സാവിത്രിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ഉറുഞ്ചി വലിച്ചു…..

കുറെ കഴിഞ്ഞു വിനു തളർന്നു സാവിത്രിയുടെ മേലേക്ക് കിടന്നു…..

സാവിത്രിയും ക്ഷീണിത ആയിരുന്നു…..
രണ്ടു പേരും ആ തണുപ്പത് വിയർത്തു ഒളിച്ചിരുന്ന്…..

വിനുവിന്റെ കുണ്ണ സാവിത്രിയുടെ പൂറിൽ തന്നെ ഇരുന്നു…..

രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു മയങ്ങി……

……………..
രാവിലെ 4 മണി

സാവിത്രി തന്റെ മിഴികൾ തുറന്നു…..
തന്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ ഭാരം തോന്നി…..

ശരീരത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ കെട്ടി വരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മകനെ കണ്ടു…..

അവന്റെ തല സാവിത്രിയുടെ അമർന്നു കിടന്നു…..

എപ്പോഴും അവന്റെ കൈയ് സാവിത്രിയുടെ മുലകളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു…..

പിന്നെ അവന്റെ ലിങ്കം തന്റെ യോനിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു സാവിത്രി അതിശയപെട്ടു…..

 

കുഞ്ഞുനാളിൽ മകൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ പുറമെ കിടന്നാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത്…..
അന്ന് അവൻ പുറത്തിരുന്നു പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും…..

ഇന്നിതാ അവൻ അമ്മേടെ പാൽ കടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു……

സാവിത്രി മെല്ലെ എണീക്കാനായിട് തുടർന്നു….
അവൾക് അവന്റെ ഭാരം എടുത്ത് മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല…..

സാവിത്രി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവനെ ചരിച്ചു കിടത്താൻ നോക്കി…..
എന്നിട്ടും അവൾക് അത് പറ്റുന്നില്ല…
അവൻ ഉണരാത്തെ അവൾക് മോചനം ഇല്ല…..

ഒടുവിൽ സാവിത്രി അവനെ പുറത്ത് തട്ടിവിളിച്ചു….
അവൻ എണീറ്റില്ല…..

അവൻ വീണ്ടും അവനെ തട്ടി…..
ഒടുവിൽ അവനു അനക്കം സംഭവിച്ചു…..

46 Comments

Add a Comment
  1. എന്തായി? വരാറായോ

  2. Where is that next part?

  3. വെയ്റ്റിംഗ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *