സോറി മമ്മി 12 [വർമ്മ] 206

കാലിന്നിടയിലെ മൊട്ടക്കുന്ന് പതിവിലും വീർത്ത് കിടക്കുന്നണ്ട്… തുടർച്ചയായ രണ്ട് പണ്ണലും…. പിന്നെ കള്ളന്റെ പല്ലും നാവും… ഉപയോഗവും ചീർത്ത് നില്കാൻ ഇടയായിക്കാണും..

തണുത്ത വെള്ളം ധാര ധാരയായി ദേഹത്ത് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി…

മുലകളിലും പൂറ്റിലും ചെറിയ നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടു…, സുഖകരമായ നോവ്

” പണിയുന്നെങ്കിൽ…. കള്ളനെ പോലുള്ളവർ പണിയണം… ! അടിയിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ യോഗം… !”

കൊതിയോടെ പൂർ വിരലിട്ട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ശ്രീദേവി ഉള്ളാലെ കൊതിച്ചു……

തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നീരാട്ട് കഴിഞ്ഞ തോടെ ക്ഷീണം നല്ലൊരളവ് പമ്പ കടന്നു….

” നിത്യവും നാലും കൂട്ടി അറഞ്ഞ് ഭോഗിച്ചാൽ… ആനന്ദത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകും… വെളുപ്പിന് എണീറ്റ് കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട… ”

കാര്യം തമാശയായി തോന്നാമെങ്കിലും…. കാര്യം തന്നെ…..

————

രണ്ട് നാല് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു കാണും…, ബാങ്കിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് വന്നു…,

“ലോൺ അനുവദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്…”

“അരയ്ക്ക് ബലമുണ്ടെങ്കിൽ…. നാട്ടിൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല…. ”

നൈറ്റിക്ക് പുറത്തുടെ പൂർമുനമ്പിൽ തഴുകി ശ്രീദേവി പ്രപഞ്ച സത്യം ആത്മഗതം പോലെ പറഞ്ഞു…

തുടരും

The Author

1 Comment

Add a Comment
  1. ഇത് കുറച്ചു പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതിക്കൂടെ! അടുത്ത ഭാഗം വരുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നു. കുറച്ചു പേജുകളാകുമ്പോൾ കഥക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *